Monday, August 20, 2007

Σχέδιο ΦΙΞ
Drawing FΙΧ

Η πρόταση της ομάδας Tessera για το ΦΙΞ, το Σχέδιο ΦΙΞ αποτέλεσε ανάθεση της έκθεσης Μεγάλος Αδελφός: Αρχιτεκτονική και παρακολούθηση (2002) στο ΕΜΣΤ. Οι Tessera (1999-2004) ήταν μια ομάδα από πολλά υποσχόμενους αρχιτέκτονες που μετέπειτα διασπάστηκε σε υποομάδες, πάντα με έδρα το Λονδίνο: Η Πηνελόπη Χαραλαμπίδου διδάσκει στη Bartlett, μαζί με τον Eduardo de Oliveira Rosa. Στην ίδια σχολή διδάσκει και η Γεωργία Μανωλοπούλου η οποία μαζί με τον Anthony Boulanger ιδρύσαν το γραφείο ay-architects. Το Σχέδιο ΦΙΞ ήταν μια επέκταση της όψης του Τ. Ζενέτου με διαφανείς προσόψεις, δημιουργώντας μια νέα «κατακόρυφη πλατεία» πάνω στην οποία προβάλλονται εικόνες και μνήμες της πόλης. Η κατακόρυφη αυτή πλατεία όχι μόνο αναμετάδιδε εικόνες από την πλατεία που άφηνε προς τη μεριά της Καλλιρρόης αλλά και παρείχε στο ίδιο της το πάχος χώρους κίνησης και στάσης όπου μπορούσε κανείς να παραμείνει (σε αντίθεση με όλες τις πλατείες) απαρατήρητος. Το Σχέδιο ΦΙΞ τεκμηριώνεται στο σχετικό βίντεο που είχε προετοιμαστεί, αποτελώντας μια από τις πρώτες προτάσεις αρχιτεκτονικής για την οποία το μέσο αυτό ήταν απόλυτα απαραίτητο, πέρα από τις μακέτες και τα σχέδια τα οποία παραδοσιακά αναλαμβάνουν την αρχιτεκτονική αναπαράσταση. Το Σχέδιο ΦΙΞ παρουσιάζει κάποια κοινά σημεία με την πρόταση Walking Building (2006) του Ανδρέα Αγγελιδάκη: και οι δύο προτάσεις είχαν αποφασίσει ότι πάνω στην επιφάνεια τους θα προβάλλονται εικόνες από τη γύρω περιοχή, καταλήγοντας δηλαδή σε κτίρια/οθόνες (σε αντιστοιχία με τις media façades των realities:united όπως εκείνη του Kunsthaus Graz). Το Σχέδιο ΦΙΞ είχε βέβαια μια αναβαθμισμένη λειτουργία παρακολούθησης του περίγυρου. Κάτι που τελικά δεν αποδίδεται μόνο στη θεματολογία της συγκεκριμένης έκθεσης του 2002, αλλά και σε έναν ευρύτερο προβληματισμό για την όραση που πιστοποιείται εκτενώς στις μεταγενέστερες έρευνες και τη διδασκαλία των Tessera. Η ψηφιακή πρόσοψη στο Σχέδιο ΦΙΞ αντιστοιχεί στο ότι το ΦΙΞ αποτελεί ίσως το μοναδικό κτίριο της πόλης που ανέλαβε να φέρει σε όλο το ύψος και μήκος του τόσο μεγάλες διαφημίσεις και πανό. Ήταν επιπλέον μια αποκατάσταση της όψης του Τ. Ζενέτου στο παλιό της ανάπτυγμα καθώς και ένα οριζόντιο αρχιτεκτονικό πυροτέχνημα, μια ανασύσταση των φωτεινών επιγραφών από νέον με τις χαρακτηριστικές εναλλαγές σχημάτων και χρώματος, οι οποίες –με εμβληματικότερες αυτές απέναντι από το Hilton και εκείνης στη διασταύρωση Αλεξάνδρας και Κηφισιάς- έχουν εξαλείψει πια πλήρως από την κορυφογραμμή της νυχτερινής Αθήνας (για να δώσουν τη θέση τους στις τυπωμένες εικόνες που παραμένουν ορατές καθόλη τη διάρκεια της μέρας).

The project Drawing FΙΧ was commissioned to the architectural team Tessera for the exhibition Big Brother: Architecture and Surveillance (2002) at the EMST. Tessera (1999-2004) was a team of very promising architects who split up at a latter stage: Penelope Haralambidou teaches at the Bartlett together with Eduardo de Oliveira Rosa. Yeoryia Manolopoulou teaches at the same school and together with Anthony Boulanger they founded their firm ay-architects. Drawing FΙΧ was a diaphanous extension of the façade that T. Zenetos had designed, creating a new vertical square upon which images and memories of the city are projected. This vertical square not only transmits images from the open space left towards Kallirois Avenue, it offers within it narrow paths for ascension as well as shutters that offer enclosed pockets for lingering. The project Drawing FΙΧ was represented by DVD projections, being one of the first projects shown in Athens requiring animations instead of plans and models. Drawing FΙΧ and the Walking Building (2006) by A. Angelidakis, both projects for the EMST site, share a common interest in media façades (just as the ones by realities:united such as the Kunsthaus Graz). Drawing FΙΧ has nonetheless an upgraded surveillance mechanism for its context. This is attributed to the theme of the exhibition in question, as well as to a broader interest in issues of visuality that the members of Tessera have demonstrated in their academic careers. The digital façade of Drawing FΙΧ seem to respond to the unique circulation and size of advertisements that FIX’s façade has gathered in recent years. It becomes a ghost image of the original T. Zenetos’ façade as well as a horizontal firework, a reconstitution of the impressive neon signs that have irreversibly disappeared from the Athenian skyline (only to be replaced by posters that are visible throughout the day).
3 comments:

Lucretius said...

Ενδιαφέρον. Θα μπορούσε όμως να υλοποιηθεί;

Memos Filippidis said...

Ναι, βέβαια θα μπορούσε να κτιστεί. Η τεχνολογία της πρόσοψης πάνω στην οποία προβάλλονται εικόνες έχει δοκιμαστεί μέσα από τα projects των realities:united στα οποία αναφέρθηκα. Ως προς το τελικό αποτέλεσμα του Drawing Fix είναι διαφωτιστικό το σχετικό video που βρίσκεται online στο site ay-architects της Γεωργίας Μανωλοπούλου με τον Anthony Boulanger.

Lucretius said...

Ευχαριστώ. Θα ήταν πραγματικά ένας καλός τρόπος αποκατάστασης των αναλογιών του κτιρίου, έστω και σε επίπεδο όψης. Υπάρχει όμως πιθανότητα να υλοποιηθεί;