Thursday, November 15, 2007

4. Μέσα από το πέπλο / Through the veil

ΛΕΕΙ:
Κάθε φορά που προσπαθούσα, σ’ αυτή τη ζωή, να εξετάσω ό,τι ήταν γύρω μου, κατέληγα σε κάτι τόσο δα μικρό, σαν κλειδαρότρυπα, και όλα τα άλλα παρέμεναν κρυμμένα μέσα σ’ ένα αδιαπέραστο πέπλο που δεν έφευγε ποτέ, όσο προσεκτικά και αν κοίταζα μέσα από την τρύπα. Κάποιες φορές πάθαινα και οπτικές παραισθήσεις από την αγωνιώδη προσπάθεια, που με τρόμαζαν πολύ. Πήγα στον καλύτερο οφθαλμίατρο, τον δόκτορα Γκοντλέφσκι…


HE SAYS:
Whenever I tried to examine everything that surrounded me in this life, the result was a small scrap, like a keyhole, and everything else was hidden from me by an impenetrable shroud which never disappeared, no matter how carefully I tried to look through this hole. A few times, because of this agonizing effort, I had visual hallucinations which scared me a lot. I went to the best eye specialist, Dr. Godlevsky…


Το πρώτο Λεύκωμα του Σούρικοφ:
ΠΕΠΛΟ
«Άνοιξε αμέσως!»
Πανφίλοφ, Φώτα

First Album by Surikov
SHROUD
’’ Open immediately!”
Panfilov ’’Lights”Σχόλιο της Σουρίκοβα:
Θυμάμαι ότι έκλαιγε πολύ, συνέχεια

Commentary by Surikova:
I remember that he cried hard all the time.

Σχόλιο της Κοράμπλεβα:
Τη νύχτα τη φοβόταν πολύ, κάποια οράματα…
Έλεγε ότι «ΚΑΤΙ» τον πλησίαζε, αλλά φοβόταν να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό το «ΚΑΤΙ»…

Commentary by Korableva:
He was really afraid of nighttime, afraid of some visions…
He said that ’’SOMETHING” was approaching him, but he was afraid to explain to me what that ’’SOMETHING” was…
Σχόλιο του Κόραμπλεφ:
Φανταζόταν πάντοτε πως το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής ήταν γι’ αυτόν κρυμμένο, πως κάτι πολύ ενδιαφέρον συνέβαινε πίσω από την κουρτίνα…

Commentary by Korablev:
He always imagined that the best and most important part of life was hidden from him, that something interesting was going on behind the curtain…

Το τρίτο λεύκωμα του Σούρικοφ:
ΠΟΝΑΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
«Το φως ήταν εκτυφλωτικό.»
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Η Χήνα

Third album by Surikov:
IT HURTS THE EYES
’’There was a blinding light.”
Hans Cristen Andersen ’’The Goose”


Αυτό έγινε στο Κράσνονταρ, 12 Φεβρουαρίου 1949, βράδυ.
This was in Krasnodar on the evening of February 12, 1949.Αυτό έγινε στο Σβίμπλοβο, βράδυ της 7ης Ιουνίου, 1981.
This was in Sviblovo on the evening of June 7, 1981.

Σχόλιο του Κόραμπλεφ:
…Προς το τέλος του καλοκαιριού, το 1973, συνάντησα μόνον του τον Σούρικοφ. Ήταν σε κατάθλιψη, όλο άγχος. «ΑΥΤΟ» του είχε συμβεί την προηγούμενη μέρα και είχε συνεχιστεί όλη νύχτα. Με ικέτευε να του κλείσω ραντεβού με τον δόκτορα Γκοντλέφσκι, γιατί είχε σχεδόν πειστεί πως έπασχε από βαριά και επικίνδυνη οφθαλμοπάθεια. Γρήγορα μπήκε για εγχείρηση. (Το όνομα της αρρώστιας μού διαφεύγει.)

Commentary by Korablev:
…By the end of summer 1973 I found Surikov alone, constantly depressed and agonizing. ’’THIS” had happened to him the day before and had continued all through the night. He was begging me to get him an appointment with Dr. Godlevsky because he was ready to consider that what was happening to him was a serious and threatening eye illness. Soon he went for an operation. (I don’t remember the name of his disease.)

Σχόλιο του Σέφνερ:
Όλα τα λευκώματα περιέχουν και μια παραβολή. Ιδού πώς θα διατύπωνα την παραβολή του πρώτου λευκώματος:
«Έχει κάποιος ένα στόχο που βρίσκεται σε απόσταση που δεν έχει τέλος. Προσπαθεί αγωνιωδώς να τον φτάσει, καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια και υπερπηδώντας κάθε εμπόδιο. Τελικά, το τελευταίο εμπόδιο εξαφανίζεται και, ως ανταμοιβή των κόπων του, εμφανίζεται μπροστά του ένας πανέμορφος κόσμος, που του είναι ακόμη άγνωστος… Όμως ο στόχος που έβλεπε εξαρχής δεν αλλάζει, παραμένει ο ίδιος. Εξακολουθεί λοιπόν να επιδιώκει αυτόν το στόχο, παραβλέποντας και αγνοώντας ό,τι ξαφνικά του αποκαλύφθηκε.»

Commentary by Shefner:
Every album has a parable. This is how I would put into words the parable of the first album:
’’A person sees a goal in the infinite distance. He agonizingly tries to reach it at the expense of great effort and overcoming all obstacles. Finally the last obstacle disappears and as a gift for all of his suffering, he sees a beautiful world that is yet unknown to him… But the goal he sees in the beginning doesn’t change, it stays the same. And the person keeps pursuing this goal, discarding and ignoring everything that had suddenly been revealed to him all around.”

Σχόλιο της Λούνινα:
Μου αρέσει πολύ το μπλε.

Commentary by Lunina:
I liked the color blue a lot.

Αποσπάσματα από το 4ο Λεύκωμα της πανομοιότυπης έκδοσης Ο κύκλος 10 χαρακτήρες του Ίλια Καμπακόφ (ΕΜΣΤ, Αρ. Εισ. 152/01), με τίτλο «Ο αγχώδης Σουρικόφ» (51 Χ 36 εκ., σελίδες 50)
Extracts from the 4th Album in the facsimile edition The Cycle 10 Characters by Ilya Kabakov (EMST, Inv. No. 152/01), titled “Agonizing Surikov” (51 X 36 cm, pages 50)

No comments: